Lennhedåsen

Här finner du ett landskap som är ett av de mest storslagna i södra Dalarna. Reservatet består av en del av Badelundaåsen som är en rullstensås med sträckning från Siljan och söderut genom länet.

Åsen har här en skarpt markerad rygg som når en höjd av 35 meter över intilliggande Dalälvens nivå. Landskapet är ett av de mest omväxlande och storslagna inom sydöstra Dalarna. Rullstensåsen utmed Dalälvens södra sida bidrar på ett markant sätt till landskapets karaktär.

Syftet med reservatsbeslutet är att skydda ett område från grustäktsverksamhet, där en mycket värdefull landskapsbild annars skulle utsättas för oersättliga skador.

Foto i bildspelet: Borlänge kommun.

Skog med mycket lövträd och en promenadstig

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål
  • skada växande, döda, stående eller liggande träd och buskar
  • samla in växter och ryggradslösa djur i annat syfte än utbildning eller forskning
  • framföra motordrivet fordon eller att cykla
  • rida
  • elda på annat än anvisad plats eller i medhavd grill

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1975, ombildades 2016 till kommunalt reservat.
Storlek: 12 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Länsstyrelsen