Naturen i Avesta

Forsar och lugnvatten i Dalälvens vatten, blommande ängar med ståtliga ekar. Det är lite av södra Dalarnas typiska natur.

Naturen i Avesta kommun präglas av Dalälven som i södra Dalarna och Gästrikland är ett gränsland mellan norrlandsnaturen och södra Sveriges naturtyper. Här kan du hitta både nordliga och sydliga arter. Framförallt längs älven trivs värmekrävande arter som ek, ask och lind. I landskapet kring älven breder vidsträckta odlingslandskap ut sig.                  

Kontakt