Prästskogsstugan

Urskogsliknande skog i lummig miljö - här trivs ovanliga arter!

Här växer en blandskog med både gran och tall. Träden är både grova och höga och det finns även en hel del döda, stående och liggande träd. I denna lummiga miljö kan du få syn på de två fina blommorna Jungfru Marie nycklar och ögonpyrola.

Här har det moderna skogsbruket inte gått fram på länge och det finns goda möjligheter att området utvecklas mot urskog. I reservatet finns en gammal huggarkoja. Den är tyvärr igenbommad och man kan inte komma in i den.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar,
  • plocka blommor, gräs, mossor eller lavar,
  • tälta,
  • utplacera orienteringskontroll,
  • framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1961/1986
Storlek: 5 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen