Österdalälven

Den del av Österdalälven som berörs är nedströms Åsens kraftverk ned till Storbrott. Det är en sträcka som är orörd av kraftverksutbyggnad. Reservatet har därför värdefulla fors- och strömsträckor i älven.

Österdalälven rinner fram i en kraftfullt markerad dalgång med omgivande berg uppemot 250 m högre än älven. På höjden ovanför ligger Åsens samhälle. Topografin är inte lika markant längre nedströms.

Österdalälven har på denna sträcka stora värden för friluftslivet. Det gäller främst genom möjligheten till ett högklassigt strömfiske efter harr och öring samt ett lättpaddlat kanotvatten. Men även om man varken vill fiska eller paddla är området vackert att bara uppleva med dess ståtliga utsikter.

Området är av riksintresse för fritidsfisket och med avseende på de skyddsvärda arter och stammar av fiskar som förekommer. Området är vidare av stor betydelse för fiskevårdsåtgärder enligt den kompensationsplan för Österdalälven-Siljans regleringar som har fastställts av vattendomstolen 1992. Strömsträckan utgör även kärnområdet för utter inom Älvdalens socken.

Föreskrifter

Det finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten i området .

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1998
Storlek: 161 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen