Kvarnstensbrottet Östra Utsjö

Kvarnstensbrottet Östra Utsjö

Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö, strax söder om Malung, är ett av Sveriges största kvarnstensbrott.

Den månghundraåriga brytningen har gett upphov till en särpräglad miljö inne i skogen, med vattenfyllda gruvhål, mosstäckta skrotstenvarpar och kvarlämnade kvarnstensämnen. Brottets kvarnstenar var av ovanligt god kvalitet; den skiffriga sandstenen med inslag av kvartskorn, gjorde kvarnstenarna självvässande. Kvarnstensbrytningen i Östra Utsjö har en mycket lång historia. Enligt vissa forskare ska brytningen av kvarnstenar i Östra Utsjö ha börjat redan på 700-800-talen, d v s under vikingatiden. På slutet av 1600-talet vet man att kvarnstenar från Malung såldes till södra Dalarna och Värmland. Även till Norge exporterade man kvarnstenar. Verksamheten vid brottet upphörde under 1880-talet.

Kontakt

Serviceinformation

  • Eldplats
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rast-/vindskydd
  • Rastplats
  • Stig
  • Tillgänglighet
  • Toalett
  • Vandringsled