Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upphandling av skötsel av natur och friluftslivsanordningar

Slogboden i Blybergets naturreservat, Älvdalens kommun.

Slogboden i Blybergets naturreservat, Älvdalens kommun. Foto: Johanna Malmgren

Länsstyrelsen har behov av att anlita företag som kan utföra skötsel av natur och friluftsanordningar. Företag som är godkända och anslutna till vårt dynamiska inköpssystem (DIS) får möjlighet att lämna anbud på våra kommande förfrågningar.

Exempel på arbetsuppgifter som kan bli aktuella för avrop:

  • underhåll av anordningar som spänger, trappor, enklare gångbroar, vindskydd, dass, informationsskyltar och vägvisare,
  • tjäroljning av friluftsanordningar, till exempel spänger och trappor,
  • renhållning, till exempel skräpplockning och städning av dass,
  • ledmarkering med stolpar eller färg,
  • grästrimmining längs leder och av mindre ytor,
  • röjning och huggning i samband med naturvårdsskötsel,
  • borttagande av vindfällen över led och fällning av farliga träd,
  • byggnation av enklare anordningar som spänger och enklare gångbroar,
  • transport av ved/material, både bilväg och terräng,
  • underhåll av stängsel för betesdjur.

Kan ditt företag utföra denna typ av arbete? Då kan ni ansluta er till Länsstyrelsens dynamiska inköpssystem (DIS) för naturskötsel. Företag som är godkända och anslutna får möjlighet att lämna anbud på Länsstyrelsens kommande förfrågningar på uppdrag inom natur och friluftslivsskötsel. Det är kostnadsfritt att ansluta företaget och det innebär inget åtagande.

Upphandlingen i VismaTendSign Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Länsstyrelsen ansvarar för att förvalta skyddade naturområden och göra åtgärder för att gynna hotade arter. Arbetet omfattar till exempel åtgärder inom skötsel av natur och arter, åtgärder för friluftsliv och informationsspridning. Åtgärder görs i många olika naturtyper som myr, skog, äng, bete och fjäll. Arbetet med att planera skötseln är fördelat på ett tiotal förvaltare/handläggare. Länsstyrelsen har även anställda som arbetar med praktisk skötsel. Som komplement anlitar vi företag för att utföra uppdrag, dessa ska upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling samt Länsstyrelsens riktlinjer.

Vad är ett dynamiskt inköpssystem (DIS)?

Ett dynamiskt inköpssystem är ett upphandlingsförfarande. Företag kan ansöka om att få ansluta sig till vårt DIS förutsatt att företaget uppfyller grundläggande krav gällande till exempel F-skattsedel, betalda skatter och sociala avgifter. Företag kan när som helst under perioden januari 2019 - januari 2023 gå med i eller lämna det aktuella DISet för skötsel av natur och friluftsanordningar.

Ansökan till DISet görs i upphandlingssystemet VismaTendSign. För att ansöka om att få delta i DISet behöver man skaffa ett kostnadsfritt användarkonto. Det är också via det kontot som all kommunikation gällande avropsförfrågningar och anbud kommer att ske. Länsstyrelsen kommer att anta samtliga ansökande företag som är kvalificerade.

Inför varje uppdrag Länsstyrelsen vill ha utfört kommer alla företag som är godkända och anslutna till DISet erbjudas lämna anbud på en avropsförfrågan. Företaget kan välja att svara på avropsförfrågan eller stå över. Företaget har inga skyldigheter att svara. Det vinnande anbudet resulterar i ett avtal mellan Länsstyrelsen och det företag som lämnat det antagna anbudet.

Kontakt