Sökresultat

 1. Stöd till solceller

  Miljö och vatten / Energi och klimat / Stöd till solceller

  Det går inte att längre att ansöka om stöd för solceller hos Länsstyrelsen. Stödet för privatpersoner har ersatts med ett skatteavdrag från 2021. Kommuner och företag som tidigare

  Senast ändrad: 2020-12-16

 2. Välkommen till en solcellsdag

  Om oss / Kalender / Välkommen till en solcellsdag

  När är solceller en lönsam affär? Vilka energiskatteregler gäller? Vilka risker finns? Vilka stöd finns att söka? Frågorna kan vara många.Kom till Blekinge folkhögskola

  Senast ändrad: 2019-10-28

 3. Miljöledningsrapport för 2018 till Naturvårdsverket.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Miljöledningsrapport för 2018 till Naturvårdsverket.pdf

  m.m. Gynnar hotade arter och naturtyper och ökar biologisk mångfald. Landsbygd och Fiske: Riktade miljöstöd för odlingslandskap, betesmarker m.m. Stöd till att ställa om fiske till mer miljövänligt

  Senast ändrad: 2020-01-13

 4. Regional_bredbandsstrategi_for_Blekinge_2018_2020_G.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Regional_bredbandsstrategi_for_Blekinge_2018_2020_G.pdf

  Digital infrastruktur är viktig för en levande landsbygd 18 5.3.6 Det lokala behovet av stöd på landsbygden 18 5.3.7 Stadsnätens roll 19 5.3.8 Styrning genom ägardirektiv 19 5.4 Landstingets roll 19 5.5

  Senast ändrad: 2018-11-30

 5. Klimat- och energistrategi för Blekinge, åtgärder 2013-2016 med utblick till 2020 .pdfPDF

  Länsstyrelsen / Klimat- och energistrategi för Blekinge, åtgärder 2013-2016 med utblick till 2020 .pdf

  t.ex. solel, biobränslen eller vindkraft inom fokusområdet Förnybar Energi. SMARTA mål SMARTA mål = Specifika, Mätbara, Attraktiva, Realistiska, Tidsatta, Ansvarsfördelade. För varje delområde finns

  Senast ändrad: 2018-05-02

 6. Rapport-2014-12.Anpassning till ett förändrat klimat Blekinges regionala handlingsplan.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Rapport-2014-12.Anpassning till ett förändrat klimat Blekinges regionala handlingsplan.pdf

  av fossila bränslen och satsar på förnyelsebara energikällor som solenergi och biogas. Samti- digt som vi fortsätter begränsa vår påverkan på klimatet behöver vi också anpassa oss efter de nya förutsättningar

  Senast ändrad: 2018-05-02