Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stoppa spridningen av invasiva främmande arter i våra vatten

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Invasiva arter är de främmande arter som introducerats av människan och som sprider sig av egen kraft.

Dessa arter kan konkurrera ut inhemska växter och djur eller sprida smittor och utgör ett hot mot våra ekosystem.

I den här broschyren som ges ut av Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen i Kronobergs län lär du dig att känna igen invasiva växter och djur som finns i våra vatten.

Kontakt