Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 600-234-2020

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 202

Publikationstyp: Rapport

Framsida Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 syftar till att tillsammans med övriga strukturfonder bidra till att nå målen i strategin Europa 2020 om en smart och hållbar tillväxt för alla. Blekinge läns regionala handlingsplan för programmen är ett regionalt styrdokument som visar hur Länsstyrelsen kommer att arbeta för att nå våra regionala mål.

För att anpassa programmen till regionala förhållanden har ett antal regionala prioriteringar tagits fram. De grundas på den SWOT-analys som tagits fram tillsammans med partnerskapet. SWOT-analysen identifierar länets styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Kontakt