2020:3 Inventering av skalbaggar knutna till tall i 10 utvalda naturvårdsobjekt i Blekinge län sommaren 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2020:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2020:3

Länsstyrelsen i Blekinge arbetar med åtgärdsprogrammen ”Skalbaggar på nyligen död tall”, ”Skalbaggar på äldre död tall” samt ”Jättepraktbagge”. Tio naturvårdsobjekt har inventerats under 2018 för att öka kunskapen om arternas förekomst och utbredning. Inventeringen är även viktig inför framtida skötselåtgärder.

Kontakt