2020:29 Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen i Blekinge 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:29
Diarienummer:
501-3069-20
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport
Omslag av rapport.

Regional uppföljning av miljömål 2020

Den årliga regionala uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål och det övergripande generationsmålet beskriver miljöarbetet och miljötillståndet i regionen. Miljömålen är en viktig pusselbit i arbetet med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Kontakt