2020:29 Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen i Blekinge 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:29

Diarienummer: 501-3069-20

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 76

Publikationstyp: Rapport

Omslag av rapport.

Regional uppföljning av miljömål 2020

Den årliga regionala uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål och det övergripande generationsmålet beskriver miljöarbetet och miljötillståndet i regionen. Miljömålen är en viktig pusselbit i arbetet med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Kontakt