2020:2 Dyngbaggar i Blekinge 2018-2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2020-2 framsida

Dyngbaggar är en viktig del i ekologin runt tamdjursspillning. Många av dyngbaggarna har minskat kraftigt under det senaste seklet och flera arter är med på den nationella rödlistan. Därför startades ett åtgärdsprogram för dynglevande skalbaggar 2007. För att följa upp arternas förekomst i Blekinge gjordes en inventering 2018 -2019 på tio utpekade lokaler.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30