2020:1 Inventering av vildbin i Blekinge 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2020:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2020-1 framsida

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län gjordes en inventering på 10 lokaler i länet under 2017. Inventeringen omfattade riktade sök av vildbin och andra insektsgrupper som är kopplade till artrika miljöer i odlingslandskapet. Inventeringen hade fokus på de arter som ingår i åtgärdsprogrammen för svartpälsbi, vildbin på ängsmark samt vildbin och småfjärilar på torräng.

Kontakt