2020:1 Inventering av vildbin i Blekinge 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2020:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2020-1 framsida

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län gjordes en inventering på 10 lokaler i länet under 2017. Inventeringen omfattade riktade sök av vildbin och andra insektsgrupper som är kopplade till artrika miljöer i odlingslandskapet. Inventeringen hade fokus på de arter som ingår i åtgärdsprogrammen för svartpälsbi, vildbin på ängsmark samt vildbin och småfjärilar på torräng.

Kontakt