Kunskapsunderlag för samordnad hantering av höga flöden och dammhaveri i södra Sverige

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 451-6892-17

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

Kunskapsunderlag för samordnad hantering av höga flöden och dammhaveri i södra Sverige

Översvämning som konsekvens av höga flöden eller dammhaveri beaktar inte administrativa gränser utan det kräver samordning över kommun- och länsgränser.

Länsöverskridande samordningsbehov uppstår till exempel när flera län drabbas samtidigt av omfattande översvämningar eller vid höga flöden eller dammhaveri i ett vattendrag som sträcker sig över flera län.

För att möta detta behov har Länsstyrelserna i Hallands, Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Kalmar och Blekinge län tagit fram Kunskapsunderlag för samordnad hantering av höga flöden och dammhaveri i södra Sverige.

Kontakt