Koldioxidbudget 2020–2040 Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 18

Publikationstyp: Annan

Omslag Koldioxidbudget 2020-2040

Den globala koldioxidbudgeten är den begränsade totala mängd koldioxid, det utsläppsutrymme, som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den globala koldioxidbudgeten kan brytas ner, fördelas, i tid och rum, och uttryckas som lokala årliga koldioxidbudgetar. Det är detta arbete som gjorts i detta projekt för svenska kommuner och län år 2020–2040. Därefter måste utsläppen fortsätta att sjunka.

Koldioxidrapporten Blekinge län är framtagen av Uppsala universitet och Ramboll för Länsstyrelsen i Blekinges räkning.

Publikationen finns att ladda ner nedan. Mer om metoden förframtagandet av koldioxidbudgeten finns att läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt