Koldioxidbudget 2020–2040 Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Annan
Omslag Koldioxidbudget 2020-2040

Den globala koldioxidbudgeten är den begränsade totala mängd koldioxid, det utsläppsutrymme, som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den globala koldioxidbudgeten kan brytas ner, fördelas, i tid och rum, och uttryckas som lokala årliga koldioxidbudgetar. Det är detta arbete som gjorts i detta projekt för svenska kommuner och län år 2020–2040. Därefter måste utsläppen fortsätta att sjunka.

Koldioxidrapporten Blekinge län är framtagen av Uppsala universitet och Ramboll för Länsstyrelsen i Blekinges räkning.

Publikationen finns att ladda ner nedan. Mer om metoden förframtagandet av koldioxidbudgeten finns att läsa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt