Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2019:8 Vattenanknutna kulturmiljöer vid Lyckebyåns avrinningsområde

Om publikationen

Löpnummer:
2019:8
Diarienummer:
436-1392-19
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
580
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2019:8

Rapportens syfte är att öka kunskapen kring kulturmiljöer i anknytning till vattendragen och behandlar de kulturmiljömässiga värden som på något vis kan beröras av eventuella naturvårdsåtgärder. Rapporten ska ses som ett underlag vid eventuella framtida åtgärder i kulturmiljöer.

Projektet har även verkat för att utöka och utvärdera möjligheterna till ett tvärsektoriellt samarbete mellan kulturmiljö och vattenförvaltning på de tre länsstyrelserna.

Kontakt