2019:6 Kiselalgsundersökning Blekinge Län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:6
Diarienummer:
581-5056-2018
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport 2019:6

Under år 2018 undersöktes bentiska kiselalger vid nio lokaler i Blekinge län. Vattendrag/lokalerna som undersöktes var Lillån/Upp E22, Åbyån/Säby,
Brömsebäck/Annedal, S:t Petriån/Milasten, Nättrabyån/Fundersmåla, Ronnebyån/Krokhöljen, Mieån/Ned gamla bron, Västra Orlundsån/Ned Agerum
(Möllebjörke) och Vilshultsån/Före inflödet i Holjeån.

Kontakt