2019:6 Kiselalgsundersökning Blekinge Län 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:6

Diarienummer: 581-5056-2018

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport 2019:6

Under år 2018 undersöktes bentiska kiselalger vid nio lokaler i Blekinge län. Vattendrag/lokalerna som undersöktes var Lillån/Upp E22, Åbyån/Säby,
Brömsebäck/Annedal, S:t Petriån/Milasten, Nättrabyån/Fundersmåla, Ronnebyån/Krokhöljen, Mieån/Ned gamla bron, Västra Orlundsån/Ned Agerum
(Möllebjörke) och Vilshultsån/Före inflödet i Holjeån.

Kontakt