2019:5 Besöksnäringen i Blekinge – ur ett utvecklingsperspektiv

Om publikationen

Löpnummer:
2019:5
Diarienummer:
600-1105-19
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2019:5

I Blekinge har tidigare genomförts analyser utifrån modellen Intäktsbasen där man tittat på hur olika näringar och företag bidrar till den regionala tillväxten
genom att dra intäkter till länet. Här har man av tradition inom näringslivet mest fokuserat på tillverkningsindustrin som har större och mer etablerade företag vilket gjort det enklare att avgränsa och analysera.

Kontakt