Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2019:3 Vattenanknutna kulturmiljöer vid Skräbeåns avvattningsområde – Holjeån, Snöflebodaån och Vilshultsån

Om publikationen

Löpnummer:
2019:3
Diarienummer:
436-676-18
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
425
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2019:3

Skräbeåns avrinningsområde börjar i Kronobergs län samt i nordöstra delen av Skånes län för att många kilometer senare mynna ut i Hanöbukten i Östersjön. Skräbeån nämns för första gången i skrift år 1589 med namnet Amings aa som betyder just mynningsån. Inom Skräbeåns avrinningsområde finns många sjö och
vattensystem varav tre av dessa ingår i rapporten; Holjeån, Vilshultsån och Snöflebodaån.

Kontakt