2019:21 Inventering av fisk vid Gåsefjärden i Karlskrona skärgård med nätprovfiske och eDNA

Om publikationen

Löpnummer:
2019:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2019:21

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län har AquaBiota Water Research och AERC genomfört nätprovfiske med kustöversiktsnät samt provtagning och analys av eDNA med syfte att kartlägga fisksamhället i området kring Gåsefjärden i Karlskrona skärgård. Sammantaget visar inventeringarna att fisksamhället i området karaktäriseras av ett högt inslag av sötvattensfiskar, framförallt abborre och mört men i de yttre delarna är det marina inslaget tydligare med förekomst av arter som sill, skarpsill och torsk. Andel av rovfisk var relativt låg för båda metoderna Det kan indikera både dålig återväxt av rovfiskar och högt fisketryck. Totalt identifierades 30 fiskarter i det provtagna området, varav 21 arter och 3336 individer fångades med nätprovfiske. Vid de 16 stationerna där båda metodikerna användes tillsammans detekterades 16 arter med nätprovfiske och 24 arter med eDNA. Nätprovfiske och eDNA kompletterar varandra på ett bra sätt där metoderna bidrar med olika information.

Kontakt