2019:2 Förstudie om etablering av koncept Karin i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2019:2
Diarienummer:
1766-2018-8
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2019:2

Relationsrelaterat våld drabbar i huvudsak kvinnor. I grunden vill alla arbeta för ett samhälle som tar
ställning mot våld och verkar för ett annat mansideal – ett ideal som utesluter mäns våld och kränkningar av kvinnor. Ju mer samhället och de som utsatts för våld vågar synliggöra detta desto mer minskar mörkertalen. Också behandlingsresultaten blir bättre.

Kontakt