2019:17 Vård- och Underhållsplan Afvelsgärde gård, Lyckeby

Om publikationen

Löpnummer: 2019:17

Diarienummer: 432-1162-2017

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 87

Publikationstyp: Rapport

Rapport-2019-17

Ankdammen Konsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge upprättat denna vård- och underhållsplan över byggnadsminnet Afvelsgärde gård i Karlskrona kommun. Arbetet utfördes under 2017–2019.

Kontakt