2019:13 Smaken av Blekinge – en terroiratlas över Blekinge som kulinarisk region

Om publikationen

Löpnummer:
2019:13
Diarienummer:
602-4691-2019
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
138
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2019-13

Rapporten, Smaken av Blekinge – terroiratlas över Blekinge som kulinarisk region, tecknar en översiktlig bild av livsmedelsproduktion och förädling i länet från
framförallt sekelskiftet 1800 fram till millenniumskiftet 2000, men i vissa fall med utvikningar både bakåt och framåt i tiden.

I rapporten beskrivs länets natur- och kulturgeografiska förutsättningar,produktionsförhållanden och bebyggelse, vilka djur man höll, vad man odlade på
sina åkrar och täppor, hur råvarorna bereddes och vad man faktiskt åt. Olika maträtter presenteras mer i detalj i både bondens, fiskarens och herrgårdens
hushåll, eftersom de skiljde sig väsentligt fram till sekelskiftet 1900.

De stora förändringarna under industrialismen vid 1800-talets slut beskrivs då
olika näringar inom livsmedelsproduktionen växte fram som kvarnar, mejerier,
slakterier, bryggerier, handelsträdgårdar och restauranger och det vi idag kallar
husmanskost gör sitt inträde. Olika sorters sädesslag, grönsaker och frukt med
ursprung i länet listas och slutligen görs en presentation av karaktäristiska och
unika produkter och maträtter från Blekinge och som kan sägas ge en känsla för
vad som är länets smak.

I publikationen listar vi en del livsmedelsproducenter, småskaliga mathantverkare och företag. Då vi inte hade möjlighet att ta med alla här , hänvisar vi vidare till www.smakupplevelseblekinge.se Länk till annan webbplats. eller www.visitblekinge.se Länk till annan webbplats. där ni kan hitta fler underbara företag att besöka i vårt län.

Kontakt