2019:12 Hydromorfologiskt åtgärdsprogram Lillåns avrinningsområde

Om publikationen

Löpnummer: 2019:12

Diarienummer: 580-4864-2018

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport 2019:12

Lillåns avrinningsområde är ett mindre kustmynnande avrinningsområde strax nordöst om Karlskrona. Inom avrinningsområdet, som är knappt 28 km2 stort, finns tre huvudsakliga bäckfåror. Lillåns huvudfåra rinner från Lösensjön via Kropp ner till mynningen i Nordsjön, som är en mindre vik i Östra fjärden i sydöstra Östersjön.

Kontakt