2019:10 Riktlinjer för tävlingsfiske i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2019:10
Diarienummer:
623-3730-2019
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport
Rapport-2019-10

I ett nära samarbete har Länsstyrelsen Blekinge län, Sportfiskarna Blekinge, Karlskrona Fishing och lokala tävlingsarrangörer för sportfiske tagit fram riktlinjer för tävlingsfiske efter gädda. Syftet med detta dokument är att på grund av sviktande rekrytering av kustlekande gädda och ett ökande fisketryck från tävlingsfisket, att ytterligare förbättra förutsättningarna för välmående gäddbestånd. En kombination av åtgärder är nödvändigt för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart sportfiske.
Riktlinjer för tävlingsfiske i Blekinge består dels av ”krav” och dels av ”rekommendationer” för tävlingsfiske. Följer man kraven är tävlingen berättigad att använda sig av logotypen, ”PIKE GUIDELINES BLEKINGE” vilket styrker en ansvarsfull tävlingsverksamhet och att arrangören värnar om välmående gäddbestånd.

Kontakt