2019:1 Inventering och övervakning av vegetation och fiskyngel vid Blekingekusten 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2019:1

Diarienummer: 511-4545-2016

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 43

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport 2019:1

Denna rapport sammanfattar några av resultaten av övervakningen av fiskyngel och vegetation i tio
områden vid Blekingekusten under åren 2014 – 2017 samt inventeringar utförda under 2017 i
ytterligare sju kustnära grundområden.

Syftet med övervakningen är att följa utvecklingen vid Blekingekusten som helhet, urskilja variationer i tid och rum samt ge underlag för jämförelser med enskilda inventeringsinsatser.

Kontakt