2019:1 Inventering och övervakning av vegetation och fiskyngel vid Blekingekusten 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2019:1
Diarienummer:
511-4545-2016
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport 2019:1

Denna rapport sammanfattar några av resultaten av övervakningen av fiskyngel och vegetation i tio
områden vid Blekingekusten under åren 2014 – 2017 samt inventeringar utförda under 2017 i
ytterligare sju kustnära grundområden.

Syftet med övervakningen är att följa utvecklingen vid Blekingekusten som helhet, urskilja variationer i tid och rum samt ge underlag för jämförelser med enskilda inventeringsinsatser.

Kontakt