2018:8 Världsarvet Örlogsstaden Karlskronas general- och managementplan - förstudie inför översyn

Om publikationen

Löpnummer:
2018:8
Diarienummer:
436-1668-2018
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2018:8

Denna rapport är baserad på svaren av en enkät som skickades ut till samtliga världsarv i Sverige (appendix 1) med en serie frågor om hur man arbetat för att ta fram nya förvaltningsplaner. Syftet med denna enkät var att undersöka vilka styrdokument som finns tillgängliga för de svenska världsarven, hur dessa arbetats fram och hur de fungerar i praktiken.

Kontakt