2018:7 Operation Jean Nicot – Myndighetssamverkan mot illegal tobak

Om publikationen

Löpnummer: 2018:7

Diarienummer: 705-5365-2017

ISBN/ISSN-nr: 1651 -8527

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2018:7 Operation Jean Nicot - Myndighetssamverkan mot illegal tobak

Syftet med Operation Jean Nicot var att kartlägga hur stort problemet med illegal och obeskattad tobak är i Blekinge samt att minska andelen illegal tobak i Blekinge, utveckla samverkan mellan olika myndigheter och öka kunskaperna inom och mellan myndigheter om tobak och tillsyn.

Kontakt