2018:7 Operation Jean Nicot – Myndighetssamverkan mot illegal tobak

Om publikationen

Löpnummer:
2018:7
Diarienummer:
705-5365-2017
ISBN/ISSN-nr:
1651 -8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2018:7 Operation Jean Nicot - Myndighetssamverkan mot illegal tobak

Syftet med Operation Jean Nicot var att kartlägga hur stort problemet med illegal och obeskattad tobak är i Blekinge samt att minska andelen illegal tobak i Blekinge, utveckla samverkan mellan olika myndigheter och öka kunskaperna inom och mellan myndigheter om tobak och tillsyn.

Kontakt