2018:6 Mat & Livsmedelsstrategi Blekinge 2018–2025

Om publikationen

Löpnummer:
2018:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
47
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2018:6 Mat och livsmedelsstrategi Blekinge 2018-2025

Blekinge producerade under 2016 livsmedelsråvaror till ett värde av en miljard kronor. Blekinge har 1,6 procent av befolkningen i Sverige men står för 2,4 procent av livsmedelsproduktionen. Vi vill nu sätta fokus på hur vi ytterligare kan stärka vår position inom näringen som omfattar allt ifrån primärproduktion, förädling av produkter till det som serveras inom det offentliga, på våra restauranger och caféer och som representerar bilden av Blekinge både i Sverige och för utländska besökare.           

Kontakt