2018:5 Vattenbalansberäkningar i Blekinge län – Lyckebyån

Om publikationen

Löpnummer: 2018:5

Diarienummer: 537-2404-2017

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2018:5 Vattenbalansberäkning i Blekinge län

Karlskrona överför cirka 180 l/s (30% av ett lågflöde på 600 l/s) från Lyckebyån (vid Lyckebydamm) till Johannishusåsen. Åsen har ett magasin som räcker i cirka 14 dagar. Övriga vattenverk och avloppsreningsverk har en mycket liten effekt på flödet (27 l/s) i Lyckebyån.           

Kontakt