2018:5 Vattenbalansberäkningar i Blekinge län – Lyckebyån

Om publikationen

Löpnummer:
2018:5
Diarienummer:
537-2404-2017
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2018:5 Vattenbalansberäkning i Blekinge län

Karlskrona överför cirka 180 l/s (30% av ett lågflöde på 600 l/s) från Lyckebyån (vid Lyckebydamm) till Johannishusåsen. Åsen har ett magasin som räcker i cirka 14 dagar. Övriga vattenverk och avloppsreningsverk har en mycket liten effekt på flödet (27 l/s) i Lyckebyån.           

Kontakt