2018:4 Klimat- och Energistrategi för Blekinge – Åtgärder 2017-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2018:4
Diarienummer:
420-1243-2018
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Rapport-2018-4

Länsstyrelsen i Blekinge har på uppdrag av regeringen utarbetat en regional Klimat- och energistrategi i bred samverkan med andra samhällsaktörer. Den antogs 2013 och har reviderats 2017. Strategin
gäller fram till 2020 och innehåller ett uppdaterat
åtgärdsprogram för 2017–2020.

Kontakt