2018:4 Klimat- och Energistrategi för Blekinge – Åtgärder 2017-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2018:4

Diarienummer: 420-1243-2018

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Rapport-2018-4

Länsstyrelsen i Blekinge har på uppdrag av regeringen utarbetat en regional Klimat- och energistrategi i bred samverkan med andra samhällsaktörer. Den antogs 2013 och har reviderats 2017. Strategin
gäller fram till 2020 och innehåller ett uppdaterat
åtgärdsprogram för 2017–2020.

Kontakt