2018:3 Inventering av faunadepåer i Blekinge 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge har Naturcentrum AB genomfört en inventering av vedlevande arter i faunadepåer runtom i Blekinge. Länsstyrelsen i Blekinge känner till 53 faunadepåer i länet och nya tillkommer hela tiden. För att utvärdera naturvårdsnyttan med faunadepåer har Länsstyrelsen beställt denna studie som är inriktad på skalbaggar, tvåvingar och svampar, med fokus på rödlistade arter och signalarter.           

Kontakt