2018:28 Kentsk tärna i Blekinge 2015-2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:28

Diarienummer: 502-959-2018

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport 2018:28

Länsstyrelsen bär ansvar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av kentsk tärna ingår i programområdet Kust och hav inom delprogrammet Artövervakning kustfågel.

Kontakt