2018:28 Kentsk tärna i Blekinge 2015-2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:28
Diarienummer:
502-959-2018
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport 2018:28

Länsstyrelsen bär ansvar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av kentsk tärna ingår i programområdet Kust och hav inom delprogrammet Artövervakning kustfågel.

Kontakt