2018:27 71 vägpassager vid vattendrag i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
2018:27
Diarienummer:
580-2759-2018
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport 2018:27

Ekologigruppen har fått i uppdrag att inventera 71 vägpassager vid vattendrag i Blekinge län. Uppdraget syftar till att förbättra kunskapsläget om vandringshinder för fisk och utter i länet, presentera åtgärdsförslag för de problempunkter som hittas, samt samla in information om utterförekomst.

Kontakt