2018:27 71 vägpassager vid vattendrag i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2018:27

Diarienummer: 580-2759-2018

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport 2018:27

Ekologigruppen har fått i uppdrag att inventera 71 vägpassager vid vattendrag i Blekinge län. Uppdraget syftar till att förbättra kunskapsläget om vandringshinder för fisk och utter i länet, presentera åtgärdsförslag för de problempunkter som hittas, samt samla in information om utterförekomst.

Kontakt