2018:26 Strategi för ny fiskräkning i Mörrumsån

Om publikationen

Löpnummer: 2018:26

Diarienummer: 623-2339-2018

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport 2018:26

För att övervaka vildlaxbestånden i Sverige har tre så kallade indexvattendrag valts ut där information
samlas in om vildlaxbestånden för att följa vildlaxens status i Sverige. Mörrumsån i Blekinge län är det
indexvattendrag som representerar landets södra del. Projektets huvudsakliga syfte är att samla
uppgifter om Mörrumsåns laxsmoltpopulation och återkommande vandringslax och kunna avgöra
förhållandet mellan smolt och lekfisk. Genom statistiska modeller kan antalet smolt och vandringslax
skattas utifrån den data fiskräkningen tillhandahåller.

Kontakt