2018:26 Strategi för ny fiskräkning i Mörrumsån

Om publikationen

Löpnummer:
2018:26
Diarienummer:
623-2339-2018
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport 2018:26

För att övervaka vildlaxbestånden i Sverige har tre så kallade indexvattendrag valts ut där information
samlas in om vildlaxbestånden för att följa vildlaxens status i Sverige. Mörrumsån i Blekinge län är det
indexvattendrag som representerar landets södra del. Projektets huvudsakliga syfte är att samla
uppgifter om Mörrumsåns laxsmoltpopulation och återkommande vandringslax och kunna avgöra
förhållandet mellan smolt och lekfisk. Genom statistiska modeller kan antalet smolt och vandringslax
skattas utifrån den data fiskräkningen tillhandahåller.

Kontakt