2018:25 Mörrumsån förstudie fiskräkning

Om publikationen

Löpnummer:
2018:25
Diarienummer:
623-2336-2018
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
117
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport 2018:25

Mörrumsån är ett av södra Sveriges största och mest fiskrika vattendrag med värdefulla bestånd av storvuxen lax och havsöring. Mörrumsån är klassad som så kallad indexälv för östersjölax. För närvarande sker räkning av uppvandrande lekfisk i fiskvägen vid Mariebergs kraftverk. Kraftverket planeras dock att rivas under 2019. För att kunna fortsätta räkna uppvandrande fisk behöver därför en ny kontrollstation anläggas.

Kontakt