2018:25 Mörrumsån förstudie fiskräkning

Om publikationen

Löpnummer: 2018:25

Diarienummer: 623-2336-2018

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 117

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport 2018:25

Mörrumsån är ett av södra Sveriges största och mest fiskrika vattendrag med värdefulla bestånd av storvuxen lax och havsöring. Mörrumsån är klassad som så kallad indexälv för östersjölax. För närvarande sker räkning av uppvandrande lekfisk i fiskvägen vid Mariebergs kraftverk. Kraftverket planeras dock att rivas under 2019. För att kunna fortsätta räkna uppvandrande fisk behöver därför en ny kontrollstation anläggas.

Kontakt