2018:21 Kartläggning av kustfiskbestånd vid Biskopsmåla Bräkne-Hoby samt vid Utlängan- Mellanskär

Om publikationen

Löpnummer: 2018:21

Diarienummer: 511-4545-16

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2018:21

I augusti 2018 genomförde Linnéuniversitetet två provfisken i Blekinge län. Provfiskena vid Biskopsmåla-BräkneHoby och Utlängan- Mellanskär genomfördes med nordiska kustöversiktsnät på totalt 45 stationer per område med syfte att få mer kunskap om fisksamhällets struktur och funktion.

Kontakt