2018:21 Kartläggning av kustfiskbestånd vid Biskopsmåla Bräkne-Hoby samt vid Utlängan- Mellanskär

Om publikationen

Löpnummer:
2018:21
Diarienummer:
511-4545-16
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2018:21

I augusti 2018 genomförde Linnéuniversitetet två provfisken i Blekinge län. Provfiskena vid Biskopsmåla-BräkneHoby och Utlängan- Mellanskär genomfördes med nordiska kustöversiktsnät på totalt 45 stationer per område med syfte att få mer kunskap om fisksamhällets struktur och funktion.

Kontakt