2018:20 Glacialrelikta kräftdjur i Stora Kroksjön, Blekinge 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:20
Diarienummer:
502-2098-2018
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
41
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport 2018:20

Stora Kroksjön har med avseende på glacialrelikta kräftdjur undersökts vid två tillfällen under 1960-talet och vid sju tillfällen fr.o.m. 1991. Vid samtliga tillfällen har samma tre arter påträffats, nämligen Mysis relicta s.l., Monoporeia affinis och Pallaseopsis (Pallasea) quadrispinosa. De övriga tre i Sverige förekommande glacialrelikta kräftdjursarterna Gammaracanthus lacustris, Saduria entomon och Limnocalanus macrurus har aldrig påträffats i Stora Kroksjön.

Kontakt