2018:19 Skötselplan över Långasjönäs pappersbruk

Om publikationen

Löpnummer:
2018:19
Diarienummer:
435-844-18
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2018:19

Blekinge museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge upprättat en skötselplan över fornlämningen Långasjönäs pappersbruk. Fältarbetet utfördes 2018-08-23 och i arbetet har ingått att identifiera och tydliggöra underhållsbehovet samt lämna rekommendationer för hur underhållsarbetet bör gå tillväga. Planen, som innefattar såväl murarna som den närliggande vegetationen, ska underlätta den framtida planeringen och underhållsarbetet av fornlämningen.

Kontakt