2018:17 Skötselplan över Lyckå slottsruin

Om publikationen

Löpnummer:
2018:17
Diarienummer:
435-844-18
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2018:17

Blekinge museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge upprättat en skötselplan över fornlämningen Lyckå slottsruin. Fältarbetet utfördes 2018-08-22 och i arbetet har ingått att identifiera och tydliggöra underhållsbehovet samt lämna rekommendationer för hur underhållsarbetet bör gå tillväga. Planen, som in-nefattar såväl murarna som den närliggande vegetationen, ska underlätta den framtida planeringen och underhållsarbetet av fornlämningen.

Kontakt