2018:16 50 kvarnar i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2018:16
Diarienummer:
436-2994-17
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
283
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2018:16

Följande inventering är utförd av Wilund arkitekter och antikvarier och omfattar ett urval av 50
kvarnanläggningar i Blekinge län. Urvalet utgår från de kvarnanläggningar som ingått i MIFO
fas 1 och 2 - inventeringar gällande betning av utsäde. MIFO står för Metodik för Inventering av
Förorenade Områden.

Kontakt