2018:15 Väggaskolan i Karlshamn, Vård- och underhållsplan

Om publikationen

Löpnummer: 2018:15

Diarienummer: 434-3723-17

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 229

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2018:15

Blekinge museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge upprättat denna vård- och underhållsplan
(hädanefter benämnd VoU-plan) över byggnadsminnet Väggaskolan i Karlshamn. Arbetet utfördes under augusti–september 2018.

Kontakt