2018:15 Väggaskolan i Karlshamn, Vård- och underhållsplan

Om publikationen

Löpnummer:
2018:15
Diarienummer:
434-3723-17
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
229
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2018:15

Blekinge museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge upprättat denna vård- och underhållsplan
(hädanefter benämnd VoU-plan) över byggnadsminnet Väggaskolan i Karlshamn. Arbetet utfördes under augusti–september 2018.

Kontakt