2018:14 Stationshuset i Sölvesborg, Vård- och underhållsplan

Om publikationen

Löpnummer: 2018:14

Diarienummer: 434-3723-17

ISBN/ISSN-nr: 434-3723-17

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2018:14

Blekinge museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge upprättat denna vård- och underhållsplan
(hädanefter benämnd VoU-plan) över byggnadsminnet Stationshuset i Sölvesborg. Arbetet
utfördes oktober 2018.

Kontakt