2018:14 Stationshuset i Sölvesborg, Vård- och underhållsplan

Om publikationen

Löpnummer:
2018:14
Diarienummer:
434-3723-17
ISBN/ISSN-nr:
434-3723-17
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2018:14

Blekinge museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge upprättat denna vård- och underhållsplan
(hädanefter benämnd VoU-plan) över byggnadsminnet Stationshuset i Sölvesborg. Arbetet
utfördes oktober 2018.

Kontakt