2018:12 Miljömål i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2018:12

Diarienummer: 501-3787-17

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2018:12

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att vi år 2020 ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Det sammanfattas i ett generationsmål som beskriver vad vi ska skydda och vilken omställning av samhället som behöver ske.

Kontakt