2018:12 Miljömål i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2018:12
Diarienummer:
501-3787-17
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2018:12

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att vi år 2020 ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Det sammanfattas i ett generationsmål som beskriver vad vi ska skydda och vilken omställning av samhället som behöver ske.

Kontakt