Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2018:11 Solelpotentialen i Blekinge per kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2018:11
Diarienummer:
420-1346-2018
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2018:11

Blekinges kommuner har stor potential för solceller

Blekinges kommuner har mycket stora möjligheter att producera solel. Solinstrålningen är hög och hustaken är många. Det visar den här potentialstudien som Länsstyrelsen Blekinge tagit fram för Blekinges alla kommuner. Idag står solen för ungefär 0,2 procent av elen i Blekinge, vilket kan jämföras med Tyskland och Danmark som har nära 7 respektive 3 procent solel i näten. Genom att sätta upp solceller på alla lämpliga tak kan solen teoretiskt stå för över hälften av Blekinges elanvändning år 2050! Läs mer i rapporten om vilken potential varje kommun har för att producera solenergi.

Potentialstudien är framtagen inom ramen för projektet Sol i Syd, ett EU projekt där Energikontoret Skåne är projektledare och Länsstyrelsen Blekinge och Skåne är samverkanspartners.

Läs mer på www.solisyd.se

Kontakt