2018:10 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:10
Diarienummer:
405-1948-2018
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Rapport
2018:10

Rapporten utgör länsstyrelsens resultatsammanställning av Bostadsmarknadsenkät 2018 för Blekinge län (dnr 405-1948-2018).

Det är Boverket som tagit fram Bostadsmarknadsenkäten (BME) och utför undersökningen i samarbetar med samtliga länsstyrelser i landet. Syftet med den årliga bostadsmarknadsenkäten är att bidra till en kontinuerlig uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden samt att spåra trender och tendenser inför den framtida utvecklingen.

 

Kontakt