2017:9 Hydrologisk torka och sjöavdunstning i Blekinge län, idag och i framtiden

Om publikationen

Löpnummer:
2017:9
Diarienummer:
537-3934-16
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2017:9

I rapporten redovisas resultat från analyser av sjöavdunstning och lågflöden i ett antal vattendrag i Blekinge län, analyserna baseras på modellerad data. För lågflöden har tre olika flödeströsklar definierats och antalet dagar under denna nivå har beräknats i nutida och framtida klimat. Analysen visar att det förväntas bli en stor ökning av lågflödesdagar mot slutet av seklet.

Kontakt