2017:7 Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:7

Diarienummer: 404-645-2017

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2017:7

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och uppdrag nr 11 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2017 ska länsstyrelserna följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete samt ge tillsynsvägledning genom råd och stöd.

Kontakt