2017:7 Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:7
Diarienummer:
404-645-2017
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2017:7

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och uppdrag nr 11 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2017 ska länsstyrelserna följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete samt ge tillsynsvägledning genom råd och stöd.

Kontakt