2017:6 Häckande strandängsfåglar i Blekinge län 2009-2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:6

Diarienummer: 502-4926-2016

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2017:6

Sedan 2009 har 14 havsstrandängsområden inventerats på strandängsfåglar inom ramen för Blekinge läns regionala miljöövervakning. Inventeringarna har skett med glesa mellanrum, den lokal som inventerats vid flest tillfällen har endast inventerats under tre av de åtta år som programmet pågått. Fem lokaler har inventerats under två olika år, medan resterade åtta endast har täckts under ett enda år. Inventeringarna ingår i det Gemensamma Delprogrammet för övervakning av strandängsfåglar (GDP).           

Kontakt