2017:6 Häckande strandängsfåglar i Blekinge län 2009-2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:6
Diarienummer:
502-4926-2016
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2017:6

Sedan 2009 har 14 havsstrandängsområden inventerats på strandängsfåglar inom ramen för Blekinge läns regionala miljöövervakning. Inventeringarna har skett med glesa mellanrum, den lokal som inventerats vid flest tillfällen har endast inventerats under tre av de åtta år som programmet pågått. Fem lokaler har inventerats under två olika år, medan resterade åtta endast har täckts under ett enda år. Inventeringarna ingår i det Gemensamma Delprogrammet för övervakning av strandängsfåglar (GDP).           

Kontakt