2017:5 Blekinge län Sammanfattande redogörelse. Statliga och kommunala intressen samt planeringsunderlag mars 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:5
Diarienummer:
401-4681-16
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2017:5

Enligt 3 kap 28 § PBL ska länsstyrelsen, som företrädare för staten, minst en gång under kommunfullmäktiges mandatperiod redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Synpunkterna ska redovisas i
en sammanfattande redogörelse. Denna rapport är en länsövergripande sammanfattande redogörelse för Blekinge län, som tar upp statliga intressen, övriga allmänna intressen, nationella och regionala mål, planer och program samt relevant planeringsunderlag som är gemensamma för hela länet.           

Kontakt